lAbiRynT 2015
katalog 15:15
inauguracja festiwalu lAbiRynT | Eröffnung des 14. lAbiRynT Festivals
(Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK) 15:45
otwarcie wystawy „W trakcie” | Eröffnung der Ausstellung „Im Verlauf” – kurator | Kurator: Jerzy Olek, autorzy | Autoren: Zsolt Gyenes, John Held Jr., Leszek Maluga, Koji Morioka, Hiroko Maya Okahashi, Jürgen Olbrich, Jerzy Olek, Antoni Porczak, Berty Skuber, Zdenék Stuchlik, Riwan Tromeur
(Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK) 16:30
Ute Hoffritz – „Naczynia czasu” | „Zeitgefäße”
(Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK) 16:45
„1/125” – kurator | Kurator: Agnieszka Talaśka, autorzy | Autoren: Katarzyna Bojko-Szymczewska, Krzysztof Grygiel, Adam Juszkiewicz, Kinga Klorek, Joanna Kozera, Magda Kuca, Weronika Markiewicz, Daria Mielcarzewicz, Michał Paź, Zofia Puszcz, Mikołaj Sitkiewicz, Agnieszka Talaśka
(Sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK) 17:00
Grzegorz Przyborek – „Powrót Golema” | „Die Rückkehr des Golem” (Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK) 17:15
Jiři Hanke – „Widoki z okna” | „Blicke aus dem Fenster”
(Foyer SMOK | Foyer des SMOK) 17:30
promocja książki Jerzego Olka „Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek” | „Das Ideal sehen, also die Grenzenlosigkeiten der Striche”
wykłady | Vorträge: Antoni Porczak – „Dwa paradygmaty sztuki” | „Zwei Paradigmen der Kunst”
Leszek Maluga – „Porządki chwilowe” | „Temporäre Ordnungen”
Grzegorz Sztabiński – „Sztuka a świat dyskursów” | „Das Verhältnis der Kunst zum öffentlichen Diskurs”
(Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK) 19:15
filmy | Filme:
Berty Skuber – „Epicykle” | „Epizyklen”
Hiroko Maya – „Przed i po Photoshopie” | „Photoshop - Vorher nachher”
Hiroko Maya – „Moda na przeźroczach” | „Mode auf Dias”
Magda Matwiejew – „Talia osy” | „Wespentaille”
Magda Matwiejew – „Morphette” (Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK)
10:00
Przejście do Frankfurtu nad Odrą | Spaziergang nach Frankfurt (Oder) 10:30-11:15
Adam Czerneńko – „Fałszywe przestrzenie” | „Falsche - Räume”
Anna Panek-Kusz – „Ławeczka”| „Bänkchen“
Wojciech Skowron – „Przypadki nieobserwowane” |
„Unbeobachtete Vorkommnisse”
Thomas Hellinger – „Fragmentacja przestrzeni” |
„Der fragmentierte Raum”
Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 Frankfurt
nad Odrą | Leerstehende Räumlichkeiten an der
Rosa-Luxemburg-Str. 43 in Frankfurt/Oder 11:20-11:55
Tobias Stengel – „Plasty czne strategie i pomysły” | „Plastische Strategien und Konzepte” i studenci ASP
w Dreźnie | und Studenten der HfBK Dresden: Leopold
Dietrich, Thorid Garbe, Ardette Hansen, Susanne Hilsenbeck, Anna Kröger, Eva Radt, Susi Schwichtenberg, Julia Styrie
Mykola Dzhychka – „Immunitet dla arty sty ” | „Immunität für einen Künstler“
Ute Lindner – „Pentimenti”
Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 Frankfurt
nad Odrą | Leerstehende Räumlichkeiten an der
Rosa-Luxemburg-Str. 43 in Frankfurt/Oder 12:05-12:40
Grzegorz Sztabiński – „Pismo natury: transcendencja 2” | „Handschrift der Natur: Transzendenz 2”
„Widzieć siebie” | „Sich selbst sehen” kurator | Kurator:
Jerzy Olek; wystawa studentów SWPS Uniwersytetu
Humanisty cznospołecznego we Wrocławiu | Ausstellung von Studenten der Breslauer Universität für Human- und Gesellschaft swissenschaften Krzysztof Polkowski – „Przybliżenia” | „Annäherungen”
Pustostan przy ul. Karl-Marx-Straße 179 | Leerstehende Räumlichkeiten an der Karl-Marx-Straße 179 13:00
Justy na Miklasiewicz – „Quadrillage”
Tomasz Fedyszyn – „Obrazy ty mczasowe” | „Temporäre
Bilder”
Stary warsztat samochodowy | ehem. Kfz-Werkstatt 14:00 Lunch | Mittagessen 15:15
„Rezonans – zatrzymanie się czy spotkanie?” | „Resonanz - aufhalten oder treffen?”
– kurator | Kurator: Rudolf Němeček; autorzy | Autoren: Petr Balíček, Jiři Hanke, Jiřina Hankeová, Jaroslav Malík, Petr Moško, Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc
(Universytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt) 16:00
otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT” | Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimedia Akademie lAbyRinT”, koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly, wykładowcy | Vortragende: Dawid Gębala, Paweł Kula, Michael Kurzwelly, Ute Lindner, Anna Panek-Kusz, Claudia Tröger
(Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt) 16:45
filmy | Filme:
Katharina Groß – „Ziemia” | „Ground”
Holger Wendland – „Chcę z powrotem moje futro” I „Ich will mein Fell zurück”
Stephen Malinowski – „MAM: Toccata i fuga d-moll Bacha, Fantazja improptu i Nokturn H-dur Chopina” | „MAM: Toccata und Fuge in D-Moll von Bach, Fantasie Impromptu und Nocturne in H-Dur von Chopin”
(Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt) 19:30
Dawid Gębala – recital (Słubicki Miejski Ośrodek kultury SMOK | Kulturhaus im SMOK) 10:00
wyjazd autobusu – ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach | Abfahrt des Busses um 10:00 Uhr - Straße ul. Piłsudskiego 14 am Studentenwohnheim 10:45-11:45
Paweł Janczaruk – „Kalendarz Zofii” | „Sophies Kalender”
Marek Poźniak – „Take it slow” Paweł Kula – „Fotografia do zapamiętania” | „Fotografie zum Merken”
Akcent muzyczny | Musikalischer Akzent
Dolina Uradu | Tal bei Urad) 11:45 wyjazd autobusu w kierunku Słubic | Abahrt des Busses in Richtung Slubice 12:15
Piotr Paraniak – „Ring” | „Kreis”
Foyer Collegium Polonicum | Foyer des Collegium
Polonicum 12:30
Zbigniew Muziewicz – „Nieodgadnione” | „Das Nicht-Erratene”
(Sala kameralna Collegium Polonicum | Kammersaal des Collegium Polonicum) 12:45
wykłady | Vorträge:
Paweł Kula – „Słońce jest otworem, przez który wpada światło” | „Die Sonne ist eine Öffnung, durch die Licht hereinfällt”
Hubert Trammer – „Życie składa się z sytuacji tymczasowych” | „Das Leben setzt sich aus vorläufigen Situationen zusammen”
(Mała aula Collegium Polonicum | Kleine Aula im Collegium Polonicum) 13:30
Zakończenie festiwalu | Festivalabschluss 23 X 2015 piątek | Freitag 24 X 2015 sobota | Samstag 25 X 2015 niedziela | Sonntag